Advies & Coaching

Als ondernemer hoeft u niet alles alleen doen. Naast de vragen over de boekhouding kunt u wel eens advies en begeleiding van buitenaf gebruiken. Wij helpen u graag én goed als sparring partner, coach en adviseur. Dat doen we al ruim 20 jaar.

bedrijfscoach den bosch

Sparringpartner

Ondernemers hebben af en toe te maken met investeerders, banken, belastingdienst e.d.. Als u iets wilt bereiken bij deze organisaties dan is een goede voorbereiding noodzakelijk. Deze instanties behandelen dagelijks aanvragen zoals die van u en zijn door de wol geverfd in een routinematige afhandeling. Voor u daarentegen is het contact incidenteel. Dat kan u veel tijd en energie kosten en in het ergste geval zonder resultaat.

Uw ervaren adviseur of coach

  • Begeleidt u door het woud van ingewikkelde vragen
  • Zorgt dat de antwoorden klaar liggen op vragen die u kunt krijgen
  • Biedt u een reële kans
human resources den bosch

Personeelszaken

Heeft u personeel in dienst of gaat u personeel in dienst nemen? Dan heeft u kennis nodig van o.a. wet- en regelgeving, motiveren, belonen, verzuimbegeleiding en loopbaanbegeleiding.

Veel ondernemers hebben echter onvoldoende affiniteit met personeelsmanagement, een vaak onderschat probleem. Een te snel personeelsverloop of een hoog verzuimpercentage, zijn de meest voorkomende ongewenste gevolgen hiervan.

Verzuimbegeleiding

Ook bij ziekteverzuim kunnen wij u ondersteunen.  Zowel bij kort frequent als langdurig verzuim. Wij weten  welke stappen genomen moeten worden te worden en weten daarbij de verbinding met de zieke medewerker te behouden.

Bespaar op personeelskosten

Door onze specialist op het gebied van personeelszaken in te schakelen bespaart u aanzienlijk op uw personeelskosten.

U bepaalt zelf hoeveel en welke personeelsdiensten u bij ons afneemt. Uiteraard is het ook mogelijk uw personeelszaken bij ons onder te brengen zonder uw boekhouding aan ons uit te besteden.